جذب منابع مالی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز و تامین تجهیزات و پشتیبانی مالی فعالیتهای فرهنگی آموزشی پژوهشی و انعقاد قرار داد های برون موسسه ای و همچنین جذب منابع انسانی از طریق تشخیص صلاحیتها و گزینش و آموزش های حین خدمت و همچنین انجام امور اداری اعم از ثبت و ارسال مراسلات و...

شبکه های اجتماعی

بازدید کنندگان

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم